Tillbaka

Före 1896 års skifte var markerna uppdelade i en mängd små lotter. För att kunna slå ihop lotterna till större områden och för att kunna göra rättvisa byten av mark upprättades detaljerade skifteskartor med noggranna inventeringar av all mark. I dessa inventeringar finns också de gamla lokalnamnen nedtecknade. Här redovisas den del som rör dagens Husarve. I kartan syns också som en jämförelse dagens byggnader inlagda från Lantmäteriets karta som ljusare bruna fält.

  • Klicka på +tecknet i övre högra hörnet av kartan för att zooma.
  • Pilen i samma hörn öppnar en fullskärmsbild i ett nytt fönster. Denna bild ger en djupare zoom.
Från Till Lokalnamn Beskrivning
579 584 Hemäng
585 Ladugårdstomt
586 Täppa
587 Mangårdstomt
588 595 Trädgård
596 597 Lillåker
598 610 Tabbåker
611 619 Långäng

Tillbaka