Eftersom gården övertagits av nya ägare är bokning inte längre möjlig via denna kanal. Närmare information när och hur uthyrningen kommer att hanteras i fortsättningen.