Masse Klintberg dokumenterade socknen på ett föredömligt sätt i början av förra seklet. Samtliga bilder finns upplagda med beskrivning på www.kulrurarvgotland.se som drivs av Gotlands Museum. Arbetet är inte helt klart än och texterna är inte kompletta. På grund av ombyggnad av muséets bildarkiv går det
f n inte att nå originalbilderna och dess beskrivande texter.

Husarve har, som alla andra gårdar, genomgått en genomgripande förändring från Masses tid till våra dagar. Klicka på en bild och du kan läsa om bilden och jämföra med hur det ser ut idag.