Edvard Larssons Häusrä, kvinnfolki u byggning 1904-06-29 Nr 911

På bilden ser vi dottern Amy knappt 12 år, okänd, Anna Catarina Pettersson 36 år med sonen Gustav knappt 1 år på armen, dottern Edit Helny 4 år, samt svärmor Maria Larsdotter 78 år.

Gustav Larsson blev den siste brukaren av gården Husarve. Efter honom styckades markerna av och byggnaderna med tomt och det angränsande änget/hagen kom att utgöra den kvarvarande fastigheten. Gustav var en känd fiolspelman.

 

Edvard Larssons Häusrä, familj u byggning 1904-07-13 Nr 910

På denna idylliska bild ser vi familjen framför manbyggnaden och brygghuset:

 Idag ser gårdens huvudbyggnad ut så här:

Päronträdet finns kvar och staketet som höll undan djuren från lillgården har ersatts av en syrenhäck. Drängstugan som skymtar till vänster i bilden byggdes 1916 och fungerar idag dels som gäststuga för gårdens folk och dels som semesterstuga för uthyrning. Brunnen på bilden ovan finns kvar men syns inte på denna bild.