Edvard Larssons Häusrä, gardn fran ängä 1914-07-31 Nr 908

Här ser vi den ståtliga manbyggnaden från slåttermarken väster om gården. Det här är ett av Lau sockens fyra kvarvarande tvåvåningshus. Till vänster skymtar ekonomibyggnaderna.

I förgrunden på båda bilderna skymtar i hagen en hög som troligen är resterna av den gamla byggnaden från tiden före 1700-talet.

100 år senare: