Edvard Larssons Häusrä, gardn fran vägän 1910-07-12 Nr 912

Masse har tagit en fin överblicksbild av Husarve från stora landsvägen. Från vänster ser vi gårdens smedja i bulteknik, därefter manbyggnaden, brygghusflygeln, bulmagasinet, grishuset och sist ladugården, vars fähusdel är i sten och laddel i bulteknik, något som var ganska vanligt. På ladans borte gavel skymtar något bygge, som inte finns kvar idag. Längst till höger ser man lite av uthusbyggnaderna på Bönde Olssons och Hults. Vi ser också tunarna i landskapet och att man delvis har börjat med slantunar av sågat virke längs med landsvägen.

Idag är vägen något rätad och går några meter längre från stallväggen. Telestolparna står idag på ungefär samma plats som telegrafstolparna 1910. Idag (2014) sjunger de dock på sista versen eftersom det gamla kopparnätet successivt ersätts av det nya fibernätet som togs i drift i februari 2014 för att sedan helt tas ur drift inom några år.