Edvard Larssons Häusrä, häusi fran gardn 1914-07-31 Nr 913

Vi ser ladugården från gårdssidan med kohus och stall med hoimdar/hörum, luckorna syns i väggen. Sedan följer ett portlider, ett litet fähus och i hörnet ladportarna. Till vänster står tröskhuset. En sektion av spåntaket är nyomlagt och tröskhusets spåntak verkar också ganska nytt.

Edvard Larssons Häusrä, tråskhäusä u lädu m.m 1914-07-31 Nr 914

Det här är nästan samma bild som Nr 913, men man ser mer av tröskhuset i bakgrunden och mindre av fähuset till höger. Troligen är det Edvard Larsson som står i ladhörnet. Äppelträdet som skymtar till vänster finns ännu kvar men blåste omkull under 1990-talet och ligger ner men ger fortfarande frukt.

Ladugården byggdes 1976 om till ett toppmodernt stall.