Edvard Larssons Häusrä, smahäusi 1914-07-31 Nr 909

Enligt Lauboken skall magasinet vara byggt år 1900, men det här är äldre, troligen avser man byggnaden längst till vänster på Nr 908 från hagen (vedbod idag). Det här är en ståtlig bulbyggnad rymmade magasin på loftet och vagnbod nere i den vänstra halvan. Vad som rymts till höger är okänt. Till vänster står ett gris- (och lammhus?) från 1890 och till höger ett dass.

Någon gång i slutet av 50-talet eller början av 60-talet ersattes det gamla magasinet med ett nytt och modernt magasin i tre plan. Där finns också ett garage med smörjgrop.

Under 80- och 90-talet var Magasinet en hantverksgård med frisör, skomakare, keramikverkstad, kafé etc. Idag finns på plan 2 en fyrarumslägenhet som hyrs ut veckovis för semesterboende och i garaget finns gårdens verkstad.