Omkring 1700 genomfördes en geometrisk uppmätning av hela Gotland som skulle ligga till grund för en skattläggning omkring 1749. Kartorna som då togs fram uppvisar en förbluffande god noggrannhet och om man lägger den kartan över dagens upptäcker man att 1700-talets karta över Lau inte skiljer sig mycket från dagens. Vägsträckningarna var ungefär desamma och socknens gårdstruktur var i stort sett identisk. Detta är en digitaliserad (skannad och kontrastförstärkt) kopia av den karta som Lantmätare Matthias Schilder upprättade efter uppmätningen av Lau år 1701.

  • Placera musen över övre högra hörnet av kartan och klicka på +tecknet för att zooma.
  • Pilen i samma hörn öppnar en fullskärmsbild i ett nytt fönster. Denna bild ger en djupare zoom.
Loader Laddar…
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

 

Tittar man närmare på Husarve ser man att gårdens bebyggda område låg ute i hagen där man fortfarande kan kan se en hög som kan antas vara resterna av den gamla gården.

Före 1896 års laga skifte var markerna uppdelade i en mängd små lotter vilket tydligt syns i 1896 årsskifteskarta. För att kunna slå ihop lotterna till större områden och för att kunna göra rättvisa byten av mark upprättades detaljerade skifteskartor med noggranna inventeringar av all mark. I dessa inventeringar finns också de gamla lokalnamnen nedtecknade. Här redovisas den del som rör dagens Husarve. I kartan syns också som en jämförelse dagens byggnader inlagda från Lantmäteriets karta som ljusare bruna fält.

  • Placera musen över övre högra hörnet av kartan och klicka på +tecknet för att zooma.
  • Pilen i samma hörn öppnar en fullskärmsbild i ett nytt fönster. Denna bild ger en djupare zoom.
Från Till Lokalnamn Beskrivning
579 584 Hemäng
585 Ladugårdstomt
586 Täppa
587 Mangårdstomt
588 595 Trädgård
596 597 Lillåker
598 610 Tabbåker
611 619 Långäng