Gustav Larsson var den siste brukaren på Husarve. Han föddes på Husarve 1903 och drev gården fram till 1976 då den långa släktkedjan bröts och gården såldes eftersom Gustav och Signe inte hade några barn som kunde ta över. En intressant beskrivning av Gustav finns i tidningsartikeln Besök i Lau från 50-talet där såväl hans musikgärning som hans dagliga gärning i socknen finns beskriven. På bilden från 1904 sitter Gustav på mammas arm.

Gustav Larssons hambo Husarns Hambo finns nedtecknad och spelas här av Ulvsby Spelmän (Bengt Hedman, Lars Busk och Bo Wiktorsson) från Ulvsby utanför Karlstad.

Gustav var en mycket mångsidig och uppskattad violinist. På denna bild spelar har han tillsammans med några andra musiker för kung Gustav VI Adolf på Ljugarn någon gång på 50-talet.: