Efter 10 år på Husarve har jag nu överlåtit gården till familjen Grönström och jag önskar dem all lycka i framtiden.

Post:

Familjen Grönström
Lau Husarve 128
623 62 LJUGARN