Lau ligger c:a 5 mil från Visby och körtiden är c:a 50 min på bra väg.

Så här hittar ni från Visby till Lau Husarve:

Från Visby: följ väg 143 mot Ljugarn.

Efter 1,5 mil passerar man Roma.

C:a ½ mil efter Roma kommer en avtagsväg till höger mot Lye. Sväng av där och följ den vägen till Etelhem (c:a 2 mil).

I Etelhem finns en avtagsväg till vänster mot Garda. Var observant eftersom skylten med ”GARDA 5” sitter lite skymd.

I Garda: sväng till vänster mot Ljugarn och sväng sedan efter 500 m till höger mot Lau.

Efter två km kommer en väderkvarn på höger sida. Husarve är gården omedelbart efter väderkvarnen på höger sida med en stallbyggnad som går nästan ända fram till vägen.

Om det är mörkt kan det vara svårt att se kvarnen. Då ser man i stället våra två grindstolpar med lyktor på och stallet invid vägen.

Vägförslag från GPS och nätet anger troligtvis en annan väg men den föreslagna vägen är både kortast och bäst.

Kör inte in på gården vid grindstoplarna. Parkera i stället där bilen står till höger i bildens front.