På Husarve gård, där det bland gotlänningar välkända kaféet Svinhuset en gång låg, kan vi erbjuda bekvämt semesterboende. Gården har en lång och intressant historia med byggnader som speglar den gotländska byggnadstraditionen genom århundradena. Mangårdsbyggnaden har sina rötter i 1700-talet och var fullt utbyggd 1825.

Drängstugan är den mörka byggnaden mitt i bilden och Magasinet är den långa byggnaden längst fram.

Läs mer om Gårdens historia.