Ett vanligt förekommande problem är att registreringen har levererats i olika format. Detta kan bero på att installatörererna arbetat i olika miljöer och sedan levererat handlingarna i sina arbetsformat. Det kan också bero på att vissa delar av nätet tidigare registrerats i ett visst format varefter man sedan investerat i ett nytt system utan att få den gamla dokumentationen konverterad.

Vi har erfarenhet från att lyfta över registreringshandlingar från t.ex. Excel och Access till andra databasformat. Vi har med automatik byggt upp en hel ställ-, fält- och ledningsstruktur inklusive monteringsritningar från en ledningslista i Word. Ett annat exempel är Televerkets gamla registreringsstandard i TAD som flyttats över till en modern miljö i ADRess. Det finns fler exempel på databasimport…

Vissa registreringssystem, t.ex. Elkoda, arbetar med en riteditor som visserligen är Autocadbaserad men som förutsätter en viss standard på ritningarna. Vi kan konvertera dina schemor så att de läggs in i ett format som passar Elkoda. Då kan du komma åt dem från Elkodas ritnigsarkiv och sedan göra dina fortsatta revideringar med Elkodas riteditor. Även Elkodas gamla format med ASCII-baserade schemor kan vi lägga över till Autocad.

Under 2009 har ett nät över från ett äldre system, Mapper, till Elkoda där såväl nyskapade som befintliga ritningar länkats in i dtabasen.