Vi erbjuder datorbaserad registrering med Elkoda och ADRess. Förutom snabbheten har också den datorbaserade registrering infomationen lagrad endast på ett ställe i databasen. Risken för dubbelregistrering elimineras och felfrekvensen vad beträffar ‘spretande korskopplingar’ kan sättas till noll.Och framför allt: när du tar bort ett koppel rivs alla korskopplingar i det berörda kopplet. Inga lösa korskopplingar blir kvarglömda!

De flesta nät kan idag hanteras i direkt i databasen. För de nät som inte på ett överskådligt sätt kan hanteras i databsen, t.ex. styrningar och strömförsörjningar, finns schemamoduler i både Elkoda och ADRess. Man ritar sitt schema i Autocad och belägger dessutom i databasen de uttag som används med ritningsnummer. En länk tillbaka till ritningen från läggs också in i databasen. På så sätt är även anslutningar som inte hanteras av av registreringsprogrammet databasen markerade i databasen och sökbara den vägen.